Centrum D8 - pobočka Kralupy n. V.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení rodiče,

25. 5. 2018 nabude platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/679 ze dne 27. 4. 2016 týkající se ochrany osobních dat.

Shromažďování osobních dat v organizaci Dětská skupina Centrum D8 vychází jednak ze zákonných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů /dítě/ a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů /rodič/.

Zákonné normy (jsou to veškeré informace a podklady týkající se docházky dítěte do dětské skupiny a informace o zákonných zástupcích pro účely MPSV)

          - přihláška k zajištění denní péče

          - evidenční list

          - informace o očkování dítěte

          - informace o zdravotním stavu dítěte (např. alergie)

          - monitorovací list

          - potvrzení od zaměstnavatele

          - docházkový systém (Webooker - Aperus, s. r. o.)

          - údaje o osobách vyzvedávající dítě z Dětské skupiny

Potřebný výslovný souhlas (k informovanosti a propagace společnosti)

          - souhlas se zveřejněním fotografií, popř. videozáznamu, dítěte/dětí na internetu

          - souhlas se zveřejněním fotografií, popř. videozáznamu, dítěte/dětí na sociální síti

          - souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dětí/dítěte na nástěnce

          - souhlas se zveřejněním fotografií dítěte/dětí ve výroční zprávě společnosti Centrum D8

Podklad pro udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů dostanete při příjmu dítěte do Dětské skupiny.

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu.

 

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28      

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek