Centrum D8 - pobočka Kralupy n. V.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Shromažďování osobních dat v organizaci Centrum D8 o. p. s. vychází jednak z norem společnosti Centrum D8 o. p. s., jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o subjektu údajů /dítě/ a jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci subjektu údajů /rodič/.

Normy společnosti (jsou to veškeré informace a podklady týkající se studenta potřebný pro navštěvování kurzů a jednorázových akcí a informace o zákonných zástupcích pro případné zkontaktování)

          - jméno a příjmení

          - datum narození

          - email

          - telefonní číslo

          - docházkový systém (Webooker - Aperus, s. r. o.)

Potřebný výslovný souhlas (za účelem informovanosti či propagace jednorázových akcí)

          - souhlas se zveřejněním fotografií, popř. videozáznamu, dítěte/dětí na internetu

          - souhlas se zveřejněním fotografií, popř. videozáznamu, dítěte/dětí na sociální síti

          - souhlas se zveřejněním fotografií dítěte/dětí ve výroční zprávě společnosti Centrum D8

Podklad pro udělení Vašeho výslovného souhlasu s poskytnutím výše uvedených souhlasů dostanete v den konání jednorázové akce.

Svůj souhlas můžete udělit, či neudělit, můžete ho též udělit na určitou dobu.

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek