Centrum D8 - pobočka Kralupy n. V.

Pěstouni

Kdo jsme:

Posláním služby je profesionální podpora a pomoc náhradním rodinám, které mají v dlouhodobé péči nezletilé svěřené dítě (pěstouni, poručníci).

Doprovázíme náhradní rodiny v oblastech Roudnice nad Labem a Kralupy nad Vltavou:

Služba funguje v rámci Centra D8 o.p.s. od ledna roku 2014. Služba je bezplatná, podmínkou poskytnutí většiny služeb je uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s Centrem D8. Vzdělávání pořádáme i pro pěstouny z jiných doprovázejících organizací či doprovázené OSPOD, informace o náhradní rodinné péči poskytujeme všem zákazníkům.

Co děláme:
  • Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče (dle §47b zákona o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999
  • Sledujeme a podporujeme naplňování potřeb, přání a práv pěstounské péče
  • Pomáháme dětem i pěstounům při řešení běžných i náročných situací a s procesem pěstounské péče (umístění do rodiny, zvykání si na nové prostředí, podpora při řešení problémů, vztah s původní rodinou dítěte aj.)
  • Podporujeme pěstouny v jejich roli náhradního rodiče poskytování poradenství nebo vzdělávání na téma související s pěstounství (specifika výchovy dětí s PP, komunikace a vztahy, poruchy učení a chování, sociálně právní problematika, vztah s původní rodinou dítěte aj.)
  • Pomáháme dětem i pěstounům při řešení otázek životního příběhu dítěte a vztahu s původní rodinou, pokud je to v zájmu dítěte, podporujeme bezpečný kontakt dětí v pěstounské péči s původní rodinou a pomáháme s jeho organizací (příprava dětí, rodičů, pěstounů na setkání, asistence u kontaktů, komunikace s původní rodinou aj.)
  • Poskytujeme informace, rady a pomoc všem zájemcům o náhradní rodinnou péči
Služby pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči u nás zajišťuje:

Mgr. Kristýna Klementová (vedoucí sociální pracovnice, klíčová pracovnice) 
tel.: 775 289 735, e-mail: pestouni.centrumd8@seznam.cz

Mgr. Renata Černá (koordinátorka vzdělávání osob pečujících, klíčová pracovnice)
tel.: 774 372 725, e-mail: pestouni.centrumd8@seznam.cz 
Bc. Milena Kohoutová (klíčová pracovnice)
tel.: 775 725 215, e-mail: kohoutova.centrumd8@seznam.cz

Mgr. Kamila Kudlvasrová (metodik služby)
tel.: 776 176 057, e-mail: psychickapodpora@email.cz

 

Adresa: Centrum D8
               Podluská 752
               Roudnice nad Labem


Můžete nás kontaktovat telefonicky pondělí až pátek od 8:00 do 16:00, nebo e-mailem.

V případě akutní situace v pěstounské rodině, můžete volat kdykoliv.
Osobní schůzka je možná pouze po předchozí domluvě. 

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek