Centrum D8 - pobočka Kralupy n. V.

Podněty a stížnosti

Každý klient má možnost a právo vyjádřit svou nespokojenost v průběhu doprovázení a poskytování sociálně-právní ochrany. Klient může vyjádřit nespokojenost s fungováním služby, poskytovanými službami, přístupem a chováním klíčového pracovníka nebo jiného zaměstnance, s vedením služby nebo organizace. Stejně tak na ně může podat ústní či písemnou stížnost. Za vyjádření nespokojenosti nebo podání stížnosti nesmí klienta nikdo trestat. Stížnost může podat kdokoliv - spolupracující odborník, zaměstnanec, veřejnost, blízká osoba klienta aj.

Pokud jste s čímkoliv nespokojeni, budeme rádi, když nám to sdělíte. Můžete se obrátit na svou klíčovou pracovnici, vedoucí služby pí. Klementovou, metodičkou služby pí. Kudlvasrovou nebo ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Fidlerovou, které s Vámi situaci proberou a budou se snažit najít vhodné řešení.

Pokud nejste s řešením spokojeni nebo chcete podat stížnost, obraťte se prosím na ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Fidlerovou (osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem). Stížnost také můžete hodit do schránky důvěry umístěné v provozních prostorech služby na adrese Podluská 752, 41301, Roudnice nad Labem. Schránku důvěry vybírá vedoucí služby každý týden.

Do stížnosti prosím uveďte, s čím jste nespokojeni (proč, na koho/na co si chcete stěžovat), popis situace a kdy k ní došlo. Tyto informace nám pomohou lépe situaci porozumět a dále ji řešit. Také uveďte kontakt (poštovní nebo e-mailová adresa), na který chcete dostat informace o vyřízení stížnosti. Odpověď Vám přijde do 30 dnů od přijetí stížnosti. Stížnost je možné podat i anonymně, v takovém případě se odpověď objeví na nástěnce v provozních prostorech Centra D8 o.p.s. nad schránkou důvěry a bude tam po dobu 30 dnů od vyřízení stížnosti .

Všechny podané stížnosti bereme vážně a evidujeme je.

Kontakty:

Iveta Fidlerová - Ředitelka Centra D8 o.p.s.
tel. 776 004 289
e-mail: fidlerovaiveta@email.cz
Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem

Kristýna Klementová - vedoucí služby
tel. 775 289 735
e-mail: pestouni.centrumd8@seznam.cz

Kamila Kudvasrová - metodička služby
tel. 776 176 057
e-mail: psychickapodpora@email.cz

Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni nebo si chcete stěžovat na ředitelku Centra D8 o.p.s. pí. Fidlerovou, můžete se písemně obrátit na předsedu správní rady Centra D8 o.p.s., na adrese Správní rada, Centrum D8 o.p.s., Neklanova 2706, 413 01 Roudnice nad Labem. Stížnost projednává správní rada, která má na vyřízení stížnosti 60 dnů od přijetí stížnosti. O vyřízení stížnosti Vás bude informovat písemně.

Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit písemně na: 
- Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí, oddělení OSPOD, Velká Hradební 3118/48, 
  Ústí nad Labem 
- Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha - Smíchov
- Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Vyřízení stížnosti se můžete také domáhat soudní cestou

 Formulář pro záznam stížností (dokument Adobe PDF)Formulář pro záznam stížností
Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek