Centrum D8 - pobočka Kralupy n. V.

Provozní řád

1. Provozní doba:
AZ školka je provozována každý všední den od pondělí do pátku, v době od 7 do 16 hodin (po dohodě do 17 hodin i déle).  V době státních svátků a prázdnin je provoz určován zájmem klientů a AZ školka funguje na základě individuální dohody.
Děti se nahlašují na celý měsíc dopředu – jde- li o dlouhodobou docházku, pokud jde o jednorázové hlídání, doporučujeme nahlášení den předem do 18. hod. – jen tak vám můžeme garantovat volné místo. Pokud máte zájem své dítě objednat na předem určitý den, je dobré se zapsat u personálu osobně, nahlásit se e-mailem (azskolka@email.cz) nebo volat na číslo: : 773 255 697.
 

2. Věk dítěte:
 AZ školka je určena pro děti od 1,5 roku do 6 let.
 
3. Příjem dítěte:
Do AZ školky přijímáme děti během celého roku. Dítě je možné přihlásit k docházce v různé kombinaci. Konkrétní možnosti kombinací návštěvnosti včetně ceny jsou uvedeny v sekci Ceník.
Příchod do AZ školky je v čase mezi 7.00 a 8.00 hodinou. Pozdější příchod je možný pouze po předchozí individuální dohodě.
Při příchodu do AZ školky Vaše dítě přezujte do bačkůrek a převlečte do pohodlného oblečení v dětské šatně.  Všechny děti by měly mít v šatně náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky nebo punčocháče) pro případ malé "nehody". Pokud používají plenky, vezměte s sebou.
Při první návštěvě je nutné vyplnit u každého dítěte Evidenční list, který obsahuje potřebné údaje o dítěti a zákonných zástupcích včetně telefonického spojení, na kterém jste po dobu pobytu dítěte v našem centru k zastižení. Údaje o dítěti budou u nás založeny v databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/ 2000 sb. o ochraně osobních údajů. Vyplněním Evidenčního listu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Dítě se zdravotním omezením přijímáme na základě individuálního posouzení, máme právo takové dítě z personálních a provozních důvodů odmítnout.
 
4. Předání dítěte:
Vyzvedávání dětí po obědě je možné mezi 11.45 a 12.15, odpolední vyzvedávání od 15.00 do 16.00 (dle dohody do 17.00). Vyzvedávání dětí mimo tuto stanovenou dobu lze po předchozí individuální domluvě.
Při vyzvednutí dítěte se doprovod prokáže (na vyžádání personálu) občanským průkazem. Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba, musí být předem zapsána v Evidenčním listě. Doprovod nesmí být mladší 18 let.
V případě, že dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, účtujeme si za každou další započatou hodinu poplatek 200,- Kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále informujeme policii.
 
5. Omluvy dětí:
Prosíme o včasné nahlášení předem známé a plánované nepřítomnosti dětí, a to nejpozději den předem buď osobně u personálu AZ školky, telefonicky na čísle: 773 255 697 nebo e-mailem: azskolka@email.cz.
V případě nemoci či předem neznámé a neplánované nepřítomnosti dítěte v AZ školce, prosíme o omluvu ten den, a to nejpozději do 8:00h telefonicky či sms zprávou na tel.čísle: 773 255 697 nebo e-mailem: azskolka@email.cz , jinak Vám bude účtováno stravné.
Změna způsobu docházky je možná vždy po individuální domluvě.

6. Důležité informace pro vás:
Personál má právo odmítnout dítě, které vykazuje známky nemoci. Toto opatření je v zájmu všech malých dětí a jejich rodičů. Alergie či jiná stálá onemocnění prosím zapište do Evidenčního listu. V případě, že dítě bude jevit známky onemocnění během pobytu v AZ školce, bude personál kontaktovat osoby uvedené v Evidenčním listu, které musí v takovém případě zajistit neodkladné vyzvednutí dítěte. Paní učitelky nesmějí dětem během pobytu v AZ školce podávat žádné léky. Vyjimkou jsou pouze děti s chronickým onemocněním (astma, srdeční nemoci apod.), tuto potřebu musí vždy nařídit a potvrdit ošetřující lékař dítěte.
Zároveň prosíme rodiče o nahlášení výskytu infekční choroby a případného výskytu vší.
 
7. Důležité pro Vaše dítě:
V případě jakéhokoliv zranění vychovatelé zajistí základní ošetření dítěte, v případě vážnějšího poranění voláme rychlou záchrannou službu č. 155.

8. Co potřebuje vaše dítě do AZ školky
- domácí obuv
- pohodlné oblečení
- starší oblečení na zahradu
- náhradní oblečení pro případ "malé nehody" - bude ponecháno v šatně
- pyžamo a oblíbenou hračku na spaní

9. Personál
O vaše děti se stará personál, který má potřebné pedagogické a zdravotnické vzdělání.


Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek