Centrum D8 - pobočka Kralupy n. V.

Služby

Pro rodiny, které mají s námi uzavřenou dohodu o výkonu PP, nabízíme tyto služby:
 •  Doprovázení
  Doprovázení je služba, kterou získává každá pěstounská rodina po uzavření dohody s doprovodnou organizací. Rodina má vždy přiřazenou jednu klíčovou pracovnici, která ji pravidelně navštěvuje. Návštěvy probíhají převážně v domácnosti rodiny, je ale možné se sejít v kanceláři služby nebo na jiném místě. Návštěvy probíhají minimálně jednou za dva měsíce a to vždy po předchozí domluvě, návštěvy mohou v případě potřeby probíhat i častěji nebo je pracovník k dispozici na telefonu či e-mailu. Klíčová pracovnice mluví s pěstouny a dle potřeby také s dětmi. Úkolem doprovázející organizace je podporovat celou rodinu, sdílet radosti i starosti a pomáháme při řešení různých životních situací a problémů. Pracovním může pěstouny doprovázet i při jednání s úřady, školou atd. Pracovník také pomáhá s probíráním otázek životního příběhu dítěte a vztahu s původní rodinou.   
 •  Poradenství
    Klíčová pracovnice radí rodině v různých situacích (např. škola, výchova, komunikace s úřady), 
    v případě potřeby zprostředkovává spolupráci s odborníky (speciální pedagog, právník aj.)
   
 •   Odborná psychologická nebo terapeutická pomoc
    V případě potřeby a zájmu vytipuje a doporučí klíčový pracovník rodině psychoterapeuta,   
    či psychologa. Častými tématy, se kterými v pěstounských rodinách pomáhá psycholog, jsou
    vztahy, identita dítěte, zpracování traumatické události v životě dítěte, výchovné problémy. 
    S uhrazením služeb psychologa či psychoterapeuta pomáháme do výše 5000 Kč/ rok.
 •  Asistovaný kontakt dítěte s původní rodinou

  Služba asistovaného kontaktu probíhá pouze po předchozí domluvě a klienty a s jejich souhlasem. Pracovník pomáhá rodině otázku kontaktu posoudit, vybrat vhodnou formu, případě potřeby pomáhá nastavit pravidla kontaktu dítěte s původní rodinou nebo asistuje samotné setkání. Také pomáhá při komunikaci s původní rodinou a připravuje všechny (dítě, pěstouny, rodič/blízká osoba) na setkání. Hlavním cílem pomoci je zajistit kontakt tak, aby mohl probíhat v klidu a bezpečí. Pro asistované setkání nabízíme prostory našeho Centra D8, které je vybaveno hernou pro děti. 
 •  Vzdělávání

  Pěstouni mají povinnost se vzdělávat minimálně v rozsahu 24 hodin za rok. Pro klienty pořádáme bezplatné semináře zaměřené na témata, které jsou pro pěstouny důležitá. Vzdělávání se uskutečňuje formou jednodenních seminářů, v případě zájmu pořádáme i podpůrná setkání pěstounů nebo vzdělávací víkendové pobyty. Během seminářů je možné využít hlídání dětí. Pěstouni mohou využívat také vzdělávání jiných organizací nebo se vzdělávat samostudiem. Aktuální nabídku seminářů a podmínky samostudia najdete na webu.
 •  Odlehčovací služby

  Protože je pěstounství náročná "práce", pomáháme pěstounům, aby si mohli od dětí odpočinout a nabrat nové síly. Nabízíme odlehčovací péči v celkovém rozsahu 14 dnů za rok. Služba má podobu zajištění péče o děti na jeden i více dnů, minimální délka zajištění péče je 6 hodin.
  Odlehčování probíhá formou: - finančního příspěvku na tábor, školu v přírodě, soustředění, 
                                                       dětský klub atd.
                                                     - uhrazení hlídání dětí osobou, které rodina i dítě důvěřuje
                                                     - zajištění hlídání pracovníka Centra D8 o.p.s.
                                                       (pouze hlídání přes den) 
 •  Zajištění osobní péče o dítě

  Pomáháme se zajištěním péče o dítě, když se o něj pěstouni starat nemohou a nemají nikoho jiného, kdo by péči o dítě zajistil. Např. v případě návštěvy lékaře, pobyt byt v nemocnici, při vyřizování nezbytných záležitostí aj. Při zajištění krátkodobé péče (maximálně jeden den) využíváme hlídání pracovníka Centra D8 o.ps., v případě potřeby zajištění delší péče spolu s pěstouny hledáme vhodnou osobu či zařízení, které se o dítě postará. 

 

Centrum MATÝSEK - idatabaze.czZdraví - idatabaze.cz

Kalendář akcí všechny akce

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Buďte s námi a podpořte nás

Sbírka

Podpořte i Vy naší činnost ve veřejné sbírce. Děkujeme.

Darovat!
Centrum D8

Centrum D8, o.p.s. zastřešuje tři základní programy: Centrum Matýsek, AZ centrum a Mondea centrum.

AZ centrum

Centrum Matýsek